مقاله اثربخشی تباردرمانی بر کاهش استرس مادران دارای فرزندان با نشانه های اختلال های برون سو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۲۲۱ تا ۲۳۹ منتشر شده است.
نام: اثربخشی تباردرمانی بر کاهش استرس مادران دارای فرزندان با نشانه های اختلال های برون سو
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازی درمانی
مقاله تباردرمانی
مقاله استرس والدینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطاردی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: دولتشاهی بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر به منظور اثربخشی تباردرمانی بر کاهش استرس مادران دارای فرزندان پسر ۶ و ۷ ساله با نشانه های اختلال های برونسو، با روش آزمایشی تک آزمودنی انجام شد. بدین منظور، شش مادر که فرزندان آنها بر اساس سیاهه رفتاری کودک (CBCL)، علائم و نشانه های اختلال های برونسو را نشان می دادند، به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند.
آزمودنی ها پیش از شروع جلسات درمان، سه مرتبه به فواصل یک هفته ای، با پرسشنامه استرس والدینی – فرم کوتاه ارزیابی شدند (خط پایه) و پس از آن، در نه جلسه گروهی هفتگی یک ساعت و نیمی شرکت کردند. در جلسات سوم و ششم و نهم نیز آزمودنی ها به وسیله پرسشنامه مذکور ارزیابی شدند.
پس از اتمام جلسات نیز دو مرتبه، با فواصل دو هفته ای، نتایج به دست آمده پیگیری شد. بررسی نتایج با تحلیل چشمی نمودار نشان داد که بیشتر آزمودنی ها (به جز دو آزمودنی) تغییرات چشمگیری در شاخص استرس والدینی نشان دادند. همچنین درصد بهبودی ۰٫۰۴ درصد تا ۲۳ درصد و اندازه اثر متوسط تا بالایی مشاهده شد؛ اما در دو آزمودنی که جلسات درمان را تکمیل نکردند، نتایج، معنادار نبود. در اندازه گیری های مکرر با استفاده از آزمون هینه فلت نیز مشخص شد که تباردرمانی بر کاهش استرس مادران موثر بوده است (p<0.012).