مقاله اثربخشی بازی و قصه گویی بر افزایش خلاقیت کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۱۷۷ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشی بازی و قصه گویی بر افزایش خلاقیت کودکان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازی
مقاله قصه گویی
مقاله خلاقیت
مقاله تورنس
مقاله پرسشنامه خلاقیت
مقاله خودپنداره
مقاله راهبردهای شناختی
مقاله راهبردهای فراشناختی
مقاله انگیزه پیشرفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رادبخش ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فر محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: کیان ارثی فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: امروزه شعار «نابودی در انتظار شماست، مگر اینکه خلاق و نوآور باشید» پیش روی همه برنامه ریزان و سیاست گذاران است. از آن جایی که مدیران آموزش و پرورش وظیفه رشد و پرورش خلاقیت کودکان را بر عهده دارند، برای نیل به این منظور باید در جهت استفاده صحیح و جهت دار از استعدادها و توانایی های آنها گام بردارند، بنابراین همواره در پی یافتن روش های جدید برای ارتقای خلاقیت کودکان هستند. دو مورد از جدیدترین و جذاب ترین این روش ها بازی و قصه گویی می باشد.
هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی بازی و قصه گویی بر افزایش میزان خلاقیت دانش آموزان است.
روش: روش پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل می باشد. به همین منظور ۴۸ نفر از دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی شهر سمنان (۳۲ نفر گروه های آزمایشی، ۱۶ نفر گروه کنترل) با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش خلاقیت نیز از فرم ب پرسشنامه خلاقیت سنج تورنس استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که استفاده از روش بازی و قصه گویی به طور معناداری باعث افزایش خلاقیت در هر چهار مولفه آن در گروه های بازی و قصه گویی شد.
نتیجه گیری: استفاده از روش های بازی و قصه گویی، با از بین بردن موانع خلاقیت، سکون فکری و کمک به حل مسائل با روندی لذت بخش و سرگرم کننده موجب افزایش خلاقیت دانش آموزان می شود. به همین دلیل دانش آموزانی که در جلسات بازی و قصه گویی حضور می یابند در یافتن راه حل های اصیل و جدید برای مسائل موفق تر هستند.