مقاله اثربخشی بازی درمانی دلبستگی محور بر حساسیت مادرانه و بازنمایی های منفی کودک از خود و مادر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: اثربخشی بازی درمانی دلبستگی محور بر حساسیت مادرانه و بازنمایی های منفی کودک از خود و مادر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازی درمانی دلبستگی محور
مقاله حساسیت مادرانه
مقاله بازنمایی های ذهنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدموسوی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: پاک دامن شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش تعیین اثربخشی بازی های درمانی دلبستگی محور با استفاده از روش پسخوراند ویدیویی بر افزایش حساسیت مادرانه و کاهش بازنمایی های منفی کودک از خود و مادر بود. بدین منظور ۲۵ زوج (۱۲ زوج در گروه آزمایش، ۱۳ زوج در گروه گواه) مادر – کودک (۳ تا ۵ سال) به روش در دسترس از سه مهدکودک و یک مرکز مشاوره در تهران انتخاب شدند و با ابزار رفتار مادرانه (پدرسون، موران و بنتو، ۱۹۹۹) و مجموعه داستان های مک آرتور (امد، ولف و اوپنهایم، ۲۰۰۳) ارزیابی شدند. روش پژوهش شبه تجربی با پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری بود. مداخله گروه آزمایش شامل هشت جلسه انفرادی و هفتگی به مدت ۶۰ دقیقه بود و مادران گروه گواه، بسته آموزشی متمرکز بر افزایش مهارت های شناختی کودکان را دریافت کردند. نتایج نشان دادند که بازی های درمانی مبتنی بر دلبستگی، حساسیت مادرانه را در گروه آزمایش به طور معنادار افزایش داد و بازنمایی های منفی کودک از خود و مادر نیز در گروه آزمایش کاهش معنادار یافت. یافته های پژوهش نشان دادند که به کار گیری بازی های درمانی با توجه به مولفه های نظریه دلبستگی می تواند در توسعه پایگاه ایمن در کودکان پیش دبستانی موثر باشد.