مقاله اثربخشی آموزش والدین مبتنی بر نظریه دلبستگی بر افزایش کیفیت مراقبت مادران کودکان مضطرب پیش دبستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۴۰۷ تا ۴۲۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش والدین مبتنی بر نظریه دلبستگی بر افزایش کیفیت مراقبت مادران کودکان مضطرب پیش دبستانی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش والدین
مقاله دلبستگی
مقاله حساس بودن
مقاله پاسخ دهی
مقاله دسترس پذیری
مقاله تعارض و سردرگمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: خداپناهی محمدکریم
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: غلامعلی لواسانی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش تعیین اثربخشی بسته روش آموزش والدین مبتنی بر نظریه دلبستگی بر افزایش کیفیت مراقبت مادران دارای کودکان مضطرب پیش دبستانی بود. برای شناخت اثربخشی این بسته ۲۷۸ نفر از مادران کودکان ۲ تا ۶ سال از ۶ مهدکودک شهر تهران که به روش نمونه برداری خوشه ای در دسترس انتخاب شده بودند، مقیاس اضطراب کودکان پیش دبستانی را تکمیل کردند.
با توجه به نمره افراد در این مقیاس و در نظر گرفتن دیگر ملاک های خروج و ورود به پژوهش در نهایت ۶۱ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و ۳۰ نفر در گروه آزمایش و ۳۱ نفر در گروه مقایسه قرار گرفتند. بسته آموزش والدین مبتنی بر نظریه دلبستگی در طول ۸ جلسه گروهی هفتگی (۸ تا ۱۲ نفر در هر گروه) در مهدکودک ها به مادران گروه آزمایش ارائه شد. پس از پایان جلسات آموزشی و ۳ ماه پس از آن مقیاس کیفیت مراقبتی مادر به وسیله دو گروه تکمیل شد. نتایج نشان داد که بسته آموزش والدین حساس بودن، پاسخ دهی و هم چنین دسترس پذیری هیجانی مادران گروه آزمایش را افزایش و تعارض و سردرگمی آن ها را کاهش داده است و هم چنین پیگیری نتایج نشان داد که این تغییرات در طول ۳ ماه ثبات داشته است. بر مبنای یافته ها، بسته آموزش والدین می تواند در موقعیت های بالینی برای افزایش کیفیت مراقبت مادران و ارتقای روابط مادر کودک مورد استفاده قرار گرفته و مفید باشد.