مقاله اثربخشی آموزش مهارت‌ های ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مهارت‌ های ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مهارت‌ های ارتباطی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادی فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: اژه ای جواد
جناب آقای / سرکار خانم: غلامعلی لواسانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر کهنمویی ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: جلوانی راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی «اثربخشی آموزش مهارت‌ های ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل» طراحی و اجرا شد. طرح این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه می ‌باشد. نمونه شامل ۳۰ نفر از زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره مهر قم بودند که به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند و ۱۵ نفر در گروه آزمایش و ۱۵ نفر در گروه گواه قرار گرفتند. پرسشنامه کیفیت زندگی Whoqol-brief را در دو نوبت به عنوان پیش‌ آزمون و پس ‌آزمون تکمیل نمودند. آموزش مهارت‌ های ارتباطی طی ۸ جلسه ۲ ساعته به مدت ۲ ماه بر روی گروه آزمایش انجام گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس نشان دهنده‌ ی افزایش میانگین نمرات کیفیت زندگی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه می‌باشد. بررسی میانگین نمرات مولفه ‌های کیفیت زندگی به طور جداگانه در دو گروه آزمایش و گواه بیانگر آن است آموزش مهارت‌ های ارتباطی بر مولفه‌ های سلامت روانی و محیط تفاوت معنی ‌داری را نشان می‌دهند. در حالی که در میانگین مولفه‌ های سلامت جسمانی و روابط اجتماعی تفاوت معنی ‌داری مشاهده نشد.