مقاله اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت کودک به مادران در کاهش علایم بیش فعالی-کمبود توجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت کودک به مادران در کاهش علایم بیش فعالی-کمبود توجه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال نقص توجه و بیش فعالی
مقاله مهارت های مدیریت کودک
مقاله والدین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پردل هادی
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعلیلو مجید
جناب آقای / سرکار خانم: تاجور آذر
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی پور مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلال نقص توجه و بیش فعالی، اختلالی است که در دوره کودکی ظاهر می شود و مشکلات متعددی را برای خانواده ها به همراه می آورد. هدف پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش های مدیریت کودک به مادران در کاهش علایم اختلال نقص توجه و بیش فعالی کودکان آنها بود. بدین منظور، طی یک پژوهش نیمه پژوهشی با پیش آزمون و پس آزمون و گمارش تصادفی، ۲۴ نفر از مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش کاربندی شدند. مادران گروه آزمایش، ۹ جلسه آموزش مهارت های مدیریت کودک را دریافت کردند. قبل و بعد از اجرای مداخله، هر دو گروه با استفاده از مصاحبه بالینی و مقیاس سنجش اختلال نقص توجه و بیش فعالی کودکان، در مورد فرزندانشان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که آموزش مهارت های مدیریت کودک موجب کاهش نشانه های بیش فعالی و تکانش گری شده اما روی نقص توجه تاثیری نداشته است. با توجه به مشخص شدن اثر بخشی این برنامه آموزشی می توان آن را در سطح جامعه در جهت رفع ضعف مهارت های مادران در برخورد با کودکانشان و در راستای برنامه های پیشگیرانه به کار برد.