مقاله اثربخشی آموزش مدیریت خشم و حل مساله بر سلامت روان و سبک های تربیتی مربیان پیش دبستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی مدرسه از صفحه ۹۸ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش مدیریت خشم و حل مساله بر سلامت روان و سبک های تربیتی مربیان پیش دبستانی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل خشم
مقاله روش حل مساله
مقاله سلامت روانی
مقاله روش های تربیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهی‌ یکتا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری زردخانه سعید
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمدی خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی آموزش کنترل خشم و حل مساله بر سلامت روان و سبک های تربیتی مربیان پیش دبستانی بود. نمونه گیری به صورت غیرتصادفی بود. گروه نمونه شامل ۳۲ نفر از مربیان زن مراکز پیش دبستانی شهر تهران بودند. مطالعه حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون تک گروهی است. پس از اعلام آمادگی مربیان برای شرکت در پژوهش، کارگاه های آموزشی، هفته ای یک بار در بیست و یک جلسه دو ساعته برگزار شد. بسته مداخلاتی مورد استفاده شامل دو بخش آموزش حل مساله و آموزش مدیریت خشم بود. ابزارهای سنجش نیز عبارت بودند از: پرسش نامه سلامت روانی – ۲۸، سیاهه خشم حالت – صفت و مقیاس روش های تربیتی معلمان، قبل از شروع و بعد از اتمام دوره آموزش، مربیان پرسش نامه های مذکور را تکمیل کردند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت. یافته ها نشان داد که شرکت مربیان در کارگاه ها، به افزایش حل مساله، کاهش پرخاشگری، افسردگی، اضطراب و استرس آنان منجر شده است و هر دو میانگین بهزیستی و درماندگی روان شناختی در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنادار داشتند؛ ولی خرده مقیاس های خلق و خوی خشمگینانه، کنترل خشم درونی و بیرونی بین دو مرحله تفاوت معنادار نشان ندادند. یافته ها مبین آن است که این مداخلات نسبتا ثمربخش بوده است، هر چند که تغییر ویژگی های شخصیتی پایدار نیازمند برنامه های طولانی مدت و پیگیری های – مداوم تر است.