مقاله اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علایم اختلال استرس پس از ضربه ثانویه و مشکلات روان شناختی همسران افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علایم اختلال استرس پس از ضربه ثانویه و مشکلات روان شناختی همسران افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهای شناختی مبتنی برذهن آگاهی
مقاله اختلال استرس پس از ضربه ثانویه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی آمنه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همسران، فرزندان و نزدیکان افراد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه، معمولا در کنار این مبتلایان، به تدریج علایمی را از خود بروز می دهندکه به اختلال استرس پس از ضربه ثانویه معروف است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علایم اختلال استرس پس از ضربه ثانویه و مشکلات روان شناختی آنها بود. بدین منظور در یک طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، ۲۸ نفر مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ثانویه، به طور در دسترس انتخاب و از نظر اختلال استرس پس از ضربه ثانویه، افسردگی، اضطراب، استرس، نگرش های ناکارآمد و افکار خودآیند منفی مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل کاربندی شدند. گروه آزمایش، طی ۸ جلسه گروهی ۱۵۰ دقیقه ای، راهبردهای شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی را فرا گرفته و در پایان، هر دو گروه مجددا مورد آزمون قرار گرفتند. مقایسه نتایج، نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علایم کلی اختلال استرس پس از ضربه ثانویه و متغیرهای وابسته به آن شامل افکار و تصورات مزاحم، پاسخ های اجتنابی برانگیختگی و همچنین کاهش علایم افسردگی، اضطراب، استرس، نگرش های ناکارآمد و اعتقاد به افکار خودآیند منفی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ثانویه، موثر بوده است.