مقاله اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه سه دختر فراری در شهر اصفهان: یک پژوهش مورد – منفرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه سه دختر فراری در شهر اصفهان: یک پژوهش مورد – منفرد
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهای پرخاشگرانه
مقاله دختر فراری
مقاله پژوهش مورد- منفرد
مقاله آموزش تحلیل رفتار متقابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حمیدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: کجباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دختران فراری شهر اصفهان انجام شده است. این پژوهش بر پایه طرح خط پایه چندگانه اجرا شده است. آزمودنی های پژوهش سه دختر فراری با رفتارهای پرخاشگرانه بودند که به صورت تصادفی از میان دختران فراری مرکز ارشاد شهر اصفهان انتخاب شدند که بوسیله مصاحبه با روانشناس و مدیر مرکز و همچنین بررسی پرونده هایشان پرخاشگر تشخیص داده شده بودند. در این پژوهش از چک لیست رفتارهای پرخاشگرانه استفاده شد. افراد به صورت پلکانی وارد موقعیت آزمایش شدند و جلسات آموزشی به صورت انفرادی اجرا گردید. تحلیل داده ها با استفاده از روش ترسیم نمودار روند و تعیین اندازه اثر با تحلیل درون موقعیتی، بین موقعیتی و موقعیتهای مشابه انجام شد. نتایج تحلیل درون موقعیتی و بین موقعیتی نمودار داده ها در هر آزمودنی حاکی از تفاوت معنادار بین موقعیت مداخله و خط پایه برای سه آزمودنی بود (با PND 75% برای آزمودنی ۱، ۱۰۰% برای آزمودنی ۲ و ۸۷% برای آزمودنی ۳). همچنین در موقعیت های پیگیری عملکرد تمامی آزمودنی ها (بعد از ۱ ماه و ۱ هفته) حفظ شده بود.