مقاله اثربخشی آموزش ارتباط غیرکلامی بر کاهش کمرویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: اثربخشی آموزش ارتباط غیرکلامی بر کاهش کمرویی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمرویی
مقاله ارتباط غیرکلامی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: بنی اسدی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتباط انسانی، فرایندی است که طی آن شخص مفهومی را با استفاده از پیام های کلامی و غیرکلامی به ذهن شخص دیگر می رساند. این روابط به راحتی تحت تاثیر کمرویی قرار می گیرد. کمرویی برای افراد کمرو مشکلات متعددی را ایجاد می کند و آنها را از رسیدن به بسیاری از اهدافشان باز می دارد، به همین دلیل یکی از مهمترین کشمکش های انسان های کمرو برقراری ارتباط است. هدف پژوهش حاضر، تاثیر آموزش ارتباط غیرکلامی در کاهش علایم کمرویی دانشجویان بود. بدین منظور، طی یک پژوهش نیمه تجربی، ۳۰ نفر از دانشجویان مبتلا به کمرویی دانشگاه شهید باهنر کرمان با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه کاربندی شدند. گروه آزمایش، طی ۸ جلسه تحت آموزش ارتباط غیر کلامی قرار گرفتند. گروهها قبل از کاربندی و بعد از اتمام پژوهش از نظر میزان کمرویی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش ارتباط غیر کلامی موجب کاهش علایم کمرویی در تمام ابعاد شناختی، فیزیولوژیک و رفتاری آن می شود و به نظر می رسد آموزش اصول ارتباط غیرکلامی باید در آموزش سبک زندگی مورد توجه قرار گیرد.