سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایمان پیشکار – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی
بهزاد قاسمی – دانشیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

دراین بررسی جریان جابجایی توام آزاد و اجباری نانوسیال و سیال خالص دریک محفظه باز حاوی سه منبع گرمازا دردو حالت بدون بافل و همراه با بافل به روش عددی مطالعه شده است جریان به صورت یکنواخت دردمای سرد وارد کانال می شود و با منابع گرم تبادل حرارت می کند معادلات مومنتوم و انرژی حاکم بروش حجم کنترل جبری شده و به کمک الگوریتم سیمپل به صورت همزمان توسط کد کامپیوتری تهیه شده حل می شوند نتایج نشان میدهد که استفاده از بافل موجب افزایش انتقال حرارت از منابع گرمازا می شود همچنین نانوسیال اثربیشتری در افزایش انتقال حرارت روی محفظه همراه بافل دارد.