سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید محمد خراشادی زاده – بیرجند – دانشگاه بیرجند – دانشکده علوم – گروه فیزیک
علیرضا نیکنام – دانشگاه شهید بهشتی – پژوهشکده لیزر و پلاسما
تقی میرزایی شیخ آبادی – دانشجوی دکترای فیزیک – دانشگاه بیرجند
محمدرضا تقدسی – دانشجوی دکترای فیزیک – دانشگاه بیرجند

چکیده:

اثرات اتلافی ناشی از برخورد و همچنین فرکانس حرارتی یونی پلاسماهای متقابل کم یونیزه برای دو پلاسمای وارد شده بر هم بررسی شده است. مدهای طیف فرکانسی برانگیخته شده و ناپایداری ها بدست آمده است.با محاسبه آهنگ رشد ناپایداری وابستگی آن به فرکانس های برخورد و فرکانس حرارتی یونی در توسعه و تضعیف نوسانات مورد بحث قرار گرفته است. مشخص شده مد برانگیخته بسیار کوچک بوده و بیشترین نقش در میرایی تاپایداری مربوط به جمله برخورد یونی و میرایی لاندوا می باشد و اثرات حرارتی یونی اثر ضعیفی در سرعت این میرایی دارد. نتایج حاصل حاکی از آن است که با توجه به راحتی کنترل ناپایداری های این فرآیند استفاده از سیستمهایی که این روش را برای اهداف صنعتی خود بکار می گیرند مقرون به صرفه می باشد.