سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمید موسی زاده – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی مهندسی بخش مکانیک هوافضا دانشجوی دکتر
بهزاد قدیری دهکردی – استادیار
مسعود راسخ – دانشجوی دکتری مکانیک
حسین شاهوردی – استادیار

چکیده:

دراین تحقیق اثر الگوی نیروی رانش اعمال شده به پرتابه برای شبیه سازی ۶ درجه آزادی شرایط پایداری آیروالاستیک پرتابه مورد بررسی قرارگرفته و برای اولین مرتبه به تغییرات مقدار نیروی رانش یا نوسانات آن درطول زمان پرواز توجه شده است مدل پرتابه بصورت یکتیر الاستیک با قابلیت تغییر شکل عرضی در اثر نیروهای خارجی آیرودینامیکی و رانش می باشد همچنین شیبه سازی پرتابه ی الاستیک در فضا با استفاده از روابط مومنتوم خطی و زاویه ای حرکت فضایی و روابط لاگرانژ جسم الاستیک صورت پذیرفته است روابط غیرخطی حاصل در حوزه زمان به روش رانگ کوتا حل شده اند و متغیرهای حالت سیستم درطول زمان ترسیم شده اند نیروی رانش بصورت ثابت شیب دار نوسانی سینوسی، پالسی و ادغامی از موارد فوق فرض شده است نتایج نشان میدهند که افزایش نیروی رانش بیش از حد مجاز باعث ناپایداری استاتیکی و انحراف کامل پرتابه از مسیر می شود.