سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

سمیه جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده:

به منظوربررسی اثرالگوبرداری درارتقا بهره وری و استانداردسازی صنعت سدسازی پژوهشی درسال ۹۱ انجام گرفت این پژوهش به بررسی الگوبرداری و ایجاد یک متدولوژی استانداردسازی پروژه های سدسازی و بررسی مدیریت ریسک انجام و به منظور بهبود عملکرد پروژه سدنمرود فیروزکوه با بررسی و مطالعه و ارزیابی پروژه های قبل و درنظر گرفتن امکان سنجی اقلیمی پروژه صورت پذیرفت بررسی و تحقیقات این ازمایش مطالعه موردی بوده که براثرات بهره وری و افزایش میزان اشتغال زایی مبتنی برتغییر نگرش عمومی شرکت های عمرانی و ایجاد رویه ای مناسب برای بسترسازی صنعت درقالب الگوبرداری ازسایرشرکت های رقیب خارجی موفق و مراکزی که به نوعی دراین حیطه موفقیت بالقوه ای داشتند پرداخته و با استفاده ازروش مورد کاوی درصنعت سدسازی به توضیح عوامل موثرموفقیت این صنعت درمیان سایررقبا و به توضیح بسط اعتماد اجتماعی درسایر پروژه های دیگر می پردازد. نتایج بدست امده نشان میدهد که درمورد کاوی مربوطه با متغیرنگه داشتن عوامل جوی محیطی و ابزارالات و باتوجه به عوامل ثابت نیروی کارمتخصص و استفاده ازروشهای موثرالگوبرداری درمدیریت زمان و مکان و بکارگیری نیروی پرسنل بومی و الگوبرداری ازشرکت چینی و مقایسه سطح عملکردها باعث افزایش بهره وری نیرویا نسانی تا سطح ۵درصدو شاخص بهره وری کل تا سطح ۶درصد گردید.