سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدامید گشتی – دانشجوی کار شناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس
علی شکوه فر – استاد گروه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا ابراهیمی کهریزسنگی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

آلیاژ سازی مکانیکی یکی از روشهای فرآوری پودری است که امکان تولید بسیاری از ترکیبات و آلیاژها را به صورت همگن فراهم می سازد. در پژوهش حاضر، اثر افزودن آلومینیوم بر تشکیل ترکیب بین فلزی Ni-Ti به روش آلیاژ سازی مکانیکی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور مخلوط مواد اولیه با درصدهای وزنی مختلف آلومینیوم تهیه شد. نمونه ها در زمان های متفاوت تحت فرآیند آسیاب کاری قرار گرفتند. فازهای تشکیل شده توسط پراش پرتو ایکس (XRD) شناسایی شدند. جهت تعیین اندازه دانه کریستالی و کرنش شبکه از روابط مناسب استفاده شد. نتایج نشان می دهد که با تغییر درصد آلومینیوم در زمان های یکسان آسیاب کاری، مشخصات ساختاری ترکیب تحت تاثیر قرار می گیرد.