سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی یوسفی راد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سیدمصطفی مقیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
داود ارادتمنداصلی –
امیررضا غلام حسینی –

چکیده:

درسالهای اخیر گیاه پالایی به عنوان یک روش مطلوب برای اصلاح خاک های آلوده به فلزات سنگین موردبررسی قرارگرفته است گیاه پالایی فناوری استفاده از گیاهان برای پالایش الودگی ازمحیط زیست است که روشیموثرارزان قیمت و دوستدار محیط زیست به شمار می آید از این روآزمایشی جهت بررسی اثرات اسفتاده از اسید هیومیک بهعنوان یک اسید آلی درافزایش راندمان گیاه پالایی فلز سنگین روی درخاکهای آلوده به آن درگیاه شبدربرسیم و درقالب بلوکهای کامل تصادفی با ۳تکرار درمرکز تحقیقات کشاورزی ورامین درسال زراعی ۹۰-۸۹ و بصورت گلدانی برروی گیاه شبدربرسیم انجام گردید نتایج نشان داد که مصرف اسید هیومیک درحدود ۳۵۰ میلی گرم برکیلوگرم درافزایش پالایش خاک ازفلز رویموثر می باشد همچنین درگیاه شبدربرسیم انتقال فلز سنگین از ریشه به اندامهای هوایی خوب انجام می شود پس این گیاه برای پالایش روی از خاک مناسب می باشد.