سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی شیبانی نوقابی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانش
یوسف مصطفی لو – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد
فرید مسلمی پور – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد
آشورمهحمد قره باش – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد

چکیده:

به منظور بررسی امکان استفاده از تفاله‌ی گوجه فرنگی در جیره‌ی گاوهای شیری، ۹ رأس گاو شیرده هلشتاین (با میانگین روزهای شیردهی ۵۵±۱۲۱ روز و وزن زنده ۷۶±۳/۶۷۷ کیلوگرم) در یک طرح چرخشی در قالب مربع لاتین ۳×۳ به سه تیمارتقسیم شدند. تیمارها شامل جایگزینی سطوح صفر (شاهد)، ۵ درصد و ۱۰ درصد تفاله‌ی گوجه فرنگی در ماده خشک بجای کنجاله آفتابگردان در جیره بود که در سه دوره سه هفتگی با فواصل گذار ده روزه اعمال گردید. مکان تحقیق، گاوداری صنعتی شرکت کوشان دام گلستان واقع در شهر دلند در زمستان سال ۱۳۸۹ بود. استفاده از تفاله‌ی گوجه فرنگی در جیره اثر معنی‌داری بر مصرف ماده خشک روزانه و تغییرات وزن حیوان در کل دوره تحقیق نداشت (۰۵/۰<P). همچنین، تفاوت معنی‌داری در تولید و ترکیبات شیر بین گروه‌های مختلف مشاهده نشد (۰۵/۰<P). در نتیجه، با توجه به توان جایگزینی تفاله‌ی گوجه فرنگی و تولید انبوه و قیمت مناسب آن می‌توان از این تفاله در جیره گاوهای شیری استفاده کرد