سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زینب عالم – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران
مهدی قمشی – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

شکست پل ناشی ازآبشستگی ضرورت مطالعه ی راه های محافظتی دربرابر آن را روشن می سازد یکی از راه های محافظت استفاده ازیک صفحه گسترده به نام طوق می باشد درتحقیق حاضر طوق درکانالی مرکب درمعرض دو دبی ۲۰و۲۵ لیتر برثانیه قرارگرفت عملکرد طوق درسه ارتفاع مختلف روی بستر ۲سانتیمتر و ۴سانتیمتر بالای بستر درشرایط آبشستگی اب زلال بررسی شد و با تکیه گاه بدون طوق مقایسه شد طبق نتایج طوق روی بستر عملکرد بهتری داشت و حداکثر درصد کاهش ابشستگی با دبی ۲۰و۲۵ لیتر برثانیه به ترتیب ۹۴/۷و۹۳/۵درصد می باشد.