سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسرین مهرداد – کارشناس ارشد علوم دامی

چکیده:

ثایت شده است که استقرار زودهنگام فلورمیکروبی درلوله گوارش نشخوارکنندگان اثرات مفیدی برروی سلامت و تولید حیوان دارد ترکیب پروبیوتیک ساخته شده از ۵ باکتری ایزوله شده ازگوساله های مسن به ۱۵راس گوساله هلشتاین تازه متولد شده جهت اندازه گیری توانایی شان برای بهبود اضافه وزن و کاهش وقوع اسهال داده شد ۵ گوساله به عنوان گروه کنترل بدون دریافت پروبیوتیک انتخاب شدند و به تیمارهای ۱و۲ ۵گوساله دردرهرگروه به ترتیب ۱۰ میلی لیتر مخلوط پروبیوتیک ۱و۲ داده شد مخلوط پروبیوتیک ۱و۲ ازنظر ترکیب میکروبی مشابه ولی ازلحاظ مراحل تولید تفاوت داشتند پروبیوتیک ها به شیرصبح اضافه و به مدت یک ماه هرروز و سپس هرهفته به مدت سه ماه استفاده شد وقوع اسهال با مشاهده تعدادحیوانات درهرگروه براورد شد با اندازه گیری وزن روزانه اضافه وزن محاسبه و نمونه از مایع شکمبه ازطریق لوله جهت تعیین سطح فیبرو تجزیه غله تعیین گردید با استفاده ازترکیب پروبیوتیک های ۱و۲ توسعه شکمبه وتجزیه پذیری فیبروغلات بیشتر ووقوع اسهال ۴۰ درصد کمتر بود.