سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید اشرفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد
مهدی مهرپویان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد
الهام زبردست – دانشجوی مهندسی کشاورزی

چکیده:

گیاهان یونجه و شبدر از خانواد لگومینوز بوده و استفاده ازاین گیاهان که با برقراری ارتباط همزیستی با جانداران مفید خاکزی دارد و باعث افزایش عملکرد گیاه و اصلاح خاک می شود و یکسری از گیاهان دوستدار محیط زیست و بعنوان گیاهان درمان گر درجهت اصلاح خاک کاربرد دارد و هزینه اجرای آن کم می باشد و تحقیقات پیشینه درروی برخی از گونه های خانواده لگومینوز که دارای پتانسیل ژنتیکی لازم برای حذف عناصر سنگینی از خاک می شود انجام گردیده است و با استفاده از این تکنولوژی مناسب جهت تحقیق خاکهای آلوده به عنصر روی در روی دو گیاه این خانواده انتخاب شد دراین تحقیق میزان جذب غلظت های متفاوت عنصر روی درخاک توسط گیاهان یونجه و شبدر و به همراه غلظت قابل دسترسی بیولوژیکی آن تعیین و با ph خاک مقایسه گردید مطالعه برروی هشت نمونه خاک انجام گرفت که عنصر روی بطور مصنوعی با غلظت های ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰ppm برای کشت یونجه و با غلظت های ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰ppm برای کشت شبدر آلوده شدند