سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین مهرابی بشرآبادی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
زهرا دانشور –

چکیده:

گردشگری همواره به عنوان عاملی برای پیشرفت کشور مطرح بوده است چرا که ورود گردشگر از طریق تاثیربردرآمد ملی اشتغال، قیمت ها و تراز بازرگانی ملی اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر قرار میدهد برنامه ریزی در راستای توسعه گردشگری م یتواند منافع اقتصادی دیگری را نیز به دنبال داشته باشد گردشگری روستایی نیز جزئی از صنعت گردشگری به حساب می آید که نقش عمده ای درتوانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی را ایفا می کند خلق فرصتهای شغلی جدید و ایجاد ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصادی نیز ازدیگر مزایای توسعه گردشگری روستایی است روستاهای اطراف شهر کرمان از جاذبه های گردشگری فراوانی برخوردارند دراین رابطه روستاهای دهستان کوهپایه به علت خوش آب وهوا بودن در سرتاسر سال پذیرای گردشگران فراوانی هستند نتایج مربوط که به وسیله طیف لیکرت مورد ارزیابی قرارگرفته اند افزایش ورود گردشگر رشد گردشگری تاثیرات زیادی براقتصاد منطقه داشته است.