سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن پرویزی مساعد – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
صابر سردارزاده – دانشجویکارشناسی ارشد محیط زیست
امین جهانگرد – کارشناس محیط زیست

چکیده:

نگرانی در مورد تغییرات اقلیم واقعی و جهانی هستند همچنین جوامع سعی در سازگاری با چالشهای اقلیم محلی شان دارند آنها امروزه به تغییرات اقلیمشان حساس می باشند کشورهای جهان سوم به ویژه آفریقا ناشی از اثرات پیش بینی شده تغییرات اقلیمی در تهدید هستند به دلیل اینکه اقتصادشان برای توسعه مربوط به اقلیمی بوده که وابسته به کشاورزی می باشد شواهد قوی ای از طرف سازمانهای WMO,IPCC,UNEP وجود دارد که نشان میدهد افزایش گازهای گلخانه ای به ویژه گاز دی اکسیدکربن ممکن است منجر به گرمایش جهانی بالا آمدن سطح آب دریاها و تغییرات فضایی درنواحی اقلیمی و فصلی روی کره زمین شوند این عوامل منجر به کاهش زمین برای کشاورزی می شود که دلیل آن این است که نواحی بالقوه برای کشاورزی خشک خواهد شد نواحی ساحلی به زیر آب فرو می رود نواحی ماهی گیری و استقرار انسان تحت تاثیر قرار می گیرد.