سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهاره لرستانی – عضو هیئت علمی و مدیر گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سجاد آستانی – مهندسی محیط زیست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان وعضو باشگاه پژوهشگر
امین فرهادی رامین – مهندسی محیط زیست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان وعضو باشگاه پژوهشگر

چکیده:

همگام با رشد فزاینده جمعیت و نیازهای انسانی بویژه نیاز به مواد غذایی از جمله محصولات کشاورزی بشر به ناچاراستفاده بی رویه از سموم و کودهای شیمیایی را به منظور راه حلی برای دسترسی به محصول بیشتر برگزید. امروزه بدنبال افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و استفاده بی رویه از سموم و کودهای شیمیایی، تخریب بیش از پیش منابع طبیعی از جمله مراتع و جنگلها و آلودگی خاک، آبهای سطحی و زیرزمینی و هوا تهدیدی جدی برای محیط زیست وسلامت مردم بشمار می آید. تحقیقات ثابت کرده است که رابطه تنگاتنگی بین خاک سالم، گیاه سالم و انسان سالم وجود دارد و منشأ اکثر کمبودها، ناسلامتی ها و بیمار یهای انسانی به سو ءتغذیه برمی گردد. تغذیه نامتعادل گیاهی منجر به ایجاد عوارض زیادی در جامعه ایرانی مانند ریزش مو، بداخلاقی، سرماخوردگی های مزمن، کم حوصلگی، خستگی مفرط، درد مفاصل، پوسیدگی دندان، کوتاهی قد، افسردگی، کم خونی، ایمنی پایین بدن و سرطا نهای دستگاه گوارش شده است. مصرف بهینه کود مهم ترین عوامل افزایش کمیت و کیفیت محصو لات کشاورزی و ارتقای سطح سلا مت خانواده وبه دنبال آن جامعه است. لذا اجرا و توسعه راه بردهای مدیریتی از قبیل افزایش و حفظ مواد آلی خاک به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی و بهبود کیفیت خاک لازم می باشد