سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
عرفان منصوریان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
کیومرث کلارستاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات نمک طعام و نیترات پتاسیم بر جوانه زنی بذر بابونه آلمانی دو آزمایش به صورت جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ سطح ۰ و ۵ و ۱۰ و ۱۵ (دسی زیمنس بر متر) کلرید سدیم و نیترات پتاسیم با ۳ تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۸۹ انجام گردید. نتایج دو آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت شوری حاصل از هر دو نمک درصد جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه به طور معنی داری کاهش یافت. علاوه بر آن مشاهده گردید که کاهش تمامی صفات جوانه زنی بذرهای بابونه تحت شرایط کلرید سدیم بیشتر بود.