سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضا خالدیان – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان(مولف مسئول)
افشین اشرف زاده – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان
سید محسن صفوی – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی آب، دانشگاه گیلان

چکیده:

یکی از راههای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، کاهش تبخیر و تعرق می باشد. با ایجاد مالچ بر روی سطح خاک می توان تبخیر و تعرق را کاهش داد یکی از راههای ایجاد مالچ گیاهی، کشت یک محصول بین برداشت و کاشت محصول اصلی می باشد. با از بین بردن این محصول با روش مکانیکی و یا شیمیایی، مالچ حاصل خاک را می پوشاند. در این حالت برای حفظ مالج، عملیات خاک ورزی حذف و یا کاهش می یابد. برای مطالعه اثرات مختلف این نوع کشت در مقایسه با کشت سنتی با کاربرد شخم، مطالعه ای در جنوب – شرق فرانسه واقع در اقلیمی مدیترانه ای از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ در قالب یک پروژه اروپایی انجام شد. در این مقاله اثرات این نوع کشت بر روی تبخیر و تعرق مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تعیین تبخیر و تعرق گیاهی از روش Zero flux plane استفاده شد. نتایج نشان میدهد که وجود مالچ سبب کاهش تبخیر و تعرق هر سه گونه گیاهی مورد مطالعه در مقایسه با کشت سنتی شده است. این کاهش سبب کاهش نیاز آبیاری بطور متوسط به مقدار یک آبیاری(حدود سی میلیمتر) شده است که در این منطقه با توجه به مشکلات کمبود آب قابل توجه می باشد.