سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا جهانبانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه صنایع غذایی، قوچان ، ایران
مرضیه کته شمشیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، باشگاه پژوهشگران جوان، قوچان، ایرا

چکیده:

امروزه تولید غذاهای عملگرا با توجه به مفید بودن آن ها برای حفظ سلامتی مصرف کننده گان افزایش پیدا کرده است. در سال های اخیر فعالیت های بیولوژیکی کازئین ماکروپپتید ،) CMP (، کهیکی از پپتیدهای بیواکتیو شیر است بسیار مورد توجه قرار گرفته است و آن را به عنوان یک ماده پریبیوتیک مهم در غذاهای عملگرا مطرح کرده است. مصرف CMP باعث جذب بیشتر کلسیم،آهن و روی، جلوگیری از اتصال اینتروتوکسین وبا و توکسین اشریشیا کلی به گیرنده های الیگوساکاریدی دیواره سلولی معده و روده، تحریک رشد بیفیدوباکترها، عدم ایجاد لخته در عروق وافزایش فشار خون، افزایش قدرت یادگیری و … می شود. در این مقاله چگونگی تولید CMP وخصوصیات تغذیه ای، ضد میکروبی، عملکردی و … آن را بررسی کرده ایم