سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید فرخ میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
سید جواد حسینی فرد – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات پسته کشور
حسین شیرانی – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
حسین رضایی تاج آبادی – مدیریت جهاد کشاورزی رفسنجان

چکیده:

خصوصیات هومیک اسید فصلی جدید را در استفاده از مواد آلی سبب شده است. اثرات دو نوع و مقادیر مختلف هومیک اسید به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در مقایسه با کود حیوانی بر روی نهال های پسته بررسی شد. نتایج نشان داد که هر دو نوع هومیک اسید سبب افزایش وزن خشک ریشه و اندام هوایی و مقدار کلروفیل در برگ نهال های پسته در مقایسه با کود حیوانی گردید. استفاده از هومیک اسید نوع یک در مقایسه با کود حیوانی سبب افزایش سطح برگ، ارتفاع نهال و همچنین افزایش نسبی ماده آلی خاک گردید.