سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا دست ورجن – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
ساناز غیور – دانشجوی کارشناسی اصلاح نباتات
سید محسن نبوی کلات – استادیار زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات پیری بذر و تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی گندم (رقم پیشتاز)،یک آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۸۹ انجام شد. عوامل آزمایش شامل پیری بذر در پنج سطح ( شاهد، ۲۴ ساعت خشک، ۲۴ ساعت مرطوب، ۴۸ ساعت خشک و ۴۸ ساعت مرطوب) و پتانسیل آب در پنج سطح ( صفر و ۱٫۸- و ۳٫۶- و ۵٫۴- و ۷٫۲- بار حاصل از Nacl) بود. نتایج نشان بیشترین اثرات منفی پیری بذر بر تمامی صفات در بذرهای مرطوب و ۴۸ ساعت پیری بدست آمد. پتانسیل آب بر درصد و سرعت جوانه زنی تاثیر معنی داری نداشت ولی طول ریشه چه و ساقه چه و بنیه بذر با کاهش پتانسیل آب کاهش یافت.