سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسین دهناد – دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا نوری – دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه اوکلند نیوزلند
محمود محمودی نشلی – دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه اوکلند نیوزلند

چکیده:

استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند با بهره گیری از فناوری های نوین نشان داده است که این سیستم ها، منافع قابل توجهی برای انواع شبکه های حمل و نقلی دربردارند، بطوریکه از مهمترین آنها کاهشمصرف انرژی وسایل نقلیه و کاهشآلاینده های زیست محیطی می باشد. سیستمهای هوشمند در صورت عملکرد صحیح، اعتماد مردم به شبکه حمل و نقل را افزایشداده و با بهینه سازی هایی که انجام می دهندسالانه مقادیر قابل توجهی صرفه جویی اقتصادی برای مردم و دولت ها، بوسیله کاهشمصرف انرژی و اثرات نامطلوب زیست محیطی، کاهشزمان سفر و تأخیرهای ناخواسته به ارمغان خواهند آورد. در این نوشتار باشبیه سازی دو سناریوی سیستم اخذ عوارضهوشمند و دستی براساساطلاعات مربوط به آزادراه تهران– قم، به مقایسه میزان تولید آلاینده های هوا و مصرف سوخت وسایل نقلیه در این دو حالت پرداخته شد. با بررسینتایج، میزان کاهش ۶۳ و ۸۶ درصدی بترتیب برای آلاینده های دی اکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن در هنگام استفاده از سیستم های هوشمند نسبت به دستی مشاهده شد. همچنین میزان مصرف سوختخودروهای شخصی در حالت اول به دوم نیز با کاهشقابل توجه ۴۰ درصدی همراه بوده است.