مقاله اثرات پیری تسریع شده و خراش دهی پوسته بذر با اسید کلریدریک بر خصوصیات جوانه زنی نخود زراعی رقم کاکا (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۴۸۵ تا ۴۹۸ منتشر شده است.
نام: اثرات پیری تسریع شده و خراش دهی پوسته بذر با اسید کلریدریک بر خصوصیات جوانه زنی نخود زراعی رقم کاکا (مقاله کوتاه)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرایمینگ
مقاله درصد جوانه زنی
مقاله سرعت جوانه زنی
مقاله هیدروپرایمینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرآبادی حقیقی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثرات پیری تسریع شده و خراش دهی پوسته بذر با اسید کلریدریک بر خصوصیات جوانه زنی رقم کاکا نخود زراعی (Cicer arietinum) با انجام آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو عامل در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. عامل های آزمایش شامل پیری تسریع شده با استفاده از حرارت ۴۵ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۱۰۰ درصد در سه سطح (صفر، ۲۴ و ۴۸ ساعت) و به دنبال آن تیمار با اسید کلریدریک در هشت سطح شامل شاهد (بذر خشک)، غوطه ور سازی در اسید کلریدریک صفر (آب مقطر)، ۰٫۵، ۱، ۱٫۵، ۲، ۲٫۵ و ۳ نرمال به مدت نیم ساعت بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای پیری تسریع شده و اسید کلریدریک هر دو باعث کاهش درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه می شوند. تیمارهای پیری اثرات منفی تیمارهای اسید کلریدریک را افزایش دادند. تنها هیدروپرایمینگ باعث بهبود خصوصیات جوانه زنی بذر نخود در تمام تیمارهای پیری تسریع شده گردید. بر اساس نتایج این آزمایش، می توان گفت که تیمار بذرهای نخود با اسید کلریدریک روش مناسبی برای پرایمینگ بذرهای نخود نمی باشد.