مقاله اثرات پوزیتیویسم منطقی بر جغرافیا و برنامه ریزی شهری نمونه: شهرهای ایران ازسالهای (۱۳۰۰-۱۳۹۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: اثرات پوزیتیویسم منطقی بر جغرافیا و برنامه ریزی شهری نمونه: شهرهای ایران ازسالهای (۱۳۰۰-۱۳۹۰)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوزیتیویسم
مقاله حلقه وین
مقاله پوزیتیویسم منطقی
مقاله شهر
مقاله جغرافیا و برنامه ریزی شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضویان محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: خزائی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در زبان فارسی برای مکتب پوزیتیویسم اصطلاحات گوناگونی بکار رفته است. مانند مکتب تحقق منطقی، تحصل گرایی منطقی، مکتب اصالت علم، پوزیتیویسم منطقی و اصالت تجربه علمی. این مکتب تنها راه شناخت علمی را تجربه می داند و در واقع مقدمات استدلال خود را از تجربه می گیرد. مکتب پوزیتیویسم یکی از بحث برانگیزترین رهیافت ها و نحله های فکری و فلسفی در قرن بیستم بوده است. پوزیتیویسم منطقی در واقع صورت جدیدی ازمکتب پوزیتیویسم است که علاوه بر اعتقاد به یگانگی علوم به اصل تحقق پذیری (اثبات گرایی) اعتقاد دارد. از نظر شرایط اجتماعی، به یقین اوضاع و احوال پریشان و سرخورده پس از جنگ جهانی اول را یکی از زمینه های گسترش این مکتب فلسفی می توان دانست. که بعدها توسط حلقه وین بسط و گسترش یافت و به صورت یک مکتب فلسفی درآمد و از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ به صورت نگرشی غالب بر مباحث جغرافیایی و به ویژه جغرافیای شهری سایه افکند و در نتیجه باعث تغییر مسیر حرکت جغرافیا از یک حالت توصیفی به یک حالت کمی و پوزیتیویستی گردید و یکسری مدل های ریاضی و آماری در مباحث جغرافیای شهری وارد شدند. در این مقاله ضمن بررسی روند تاثیر گذاری این مکتب بر جغرافیای شهری به صورت عام، به صورت خاص تاثیراتی را که مکتب پوزیتیویسم منطقی در شهر و برنامه ریزی شهری در ایران بر جای گذاشته است بررسی می کنیم. در ادامه مشاهده خواهیم کرد که شهر و برنامه ریزی شهری در ایران با تاثیر پذیری از این مکتب از روند رشد متعادل خود خارج شده و دچار آشفتگی هایی در زمینه های مختلف شده است.