سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید هراتی – جهادکشاورزی سازمان امور اراضی کشور
مهدی تمدن رستگار – جهادکشاورزی سازمان امور اراضی کشور
ناهید حریری – دانشگاه تهران پردیس ابوریحان
مریم وراوی پور – دانشگاه تهران پردیس ابوریحان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات استفاده از پسابهای جنوب شهر تهران در آبیاری اراضی تحت کشت پنبه، آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار و سه تیمار شامل W 0 تیمار شاهد که از آب چاه جهت آبیاری استفاده شد، W1 پساب شهری ، W2 آب خالص یا آب چاه در جنوب شرقی شهر تهران و در مزرعه ای از توابع روستای قلعه نو انجام شد. نتایج نشان داد فلزات سنگی تجمع یافته در وش پنبه در اثر آبیاری پنبه با فاضلاب چندین برابر این مقادیر در شرایط استفاده از آب چاه بوده است این مقادیر در خصوص pb,cr تجمع یافته و بالاتر از حد طبیعی و استاندارد مجاز و قابل قبول می باشد که خصوصیات کمی و کیفی وش پنبه را دستخوش تغییر می نماید همچنین غلظت بالای این فلزات سنگین می تواند از طریق روغن استخراج شده از پنبه دانه به بدن انسان وارد شده و ایجاد مشکل نماید بطوریکه مقدارتجمع این عناصر در الیاف پنبه ۵/۱ برابر مقادیر تجمع یافته گیاهانی بود که بالاترین مقدار تجمع و انتقال را داشتند احتمالا مصرف روغن پنبه دانه برای انسان و کنجاله برای دام مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت.