سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید هراتی – جهادکشاورزی سازمان امور اراضی کشور
مهدی تمدن رستگار – جهادکشاورزی سازمان امور اراضی کشور
ناهید حریری – دانشگاه تهران پردیس ابوریحان
مریم وراوی پور – دانشگاه تهران پردیس ابوریحان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات استفاده از پسابهای جنوب شهر تهران در آبیاری اراضی تحت کشت شاهی، آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار و سه تیمار شامل W 0 تیمار شاهد که از آب چاه جهت آبیاری استفاده شد، W1 پساب شهری ، W2 آب خالص یا آب چاه در جنوب شرقی شهر تهران و در مزرعه ای از توابع روستای قلعه نو انجام شد. نتایج نشان داد مقادیر ضرایب انتقال عناصر فلزات سنگین Fe,Zn,Cd,Mn,pb,Ni در اثر آبیاری بوته شاهی با فاضلاب با مقادیر بسیار بالا از خاک به اندام هوایی انتقال یافتند بالاترین ضریب انتقال در برگهای شاهی به ترتیب به عناصر Fe,Mn,Zn و کمترین مقادیر انتقال به ترتیب pb,Ni,Cd,Cr تعلق داشت بنظر می رسد که بوته شاهی نسبت انتقال عناصر را برحسب مقادیر مورد نیاز و موثر در متابولیسم خود جذب و منتقل می کند و به همین دلیل فلزات سنگین غیرضروری مثل pb,Ni,Cd,Cr را در حداقل ممکن منتقل نموده است.