سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید هراتی – جهادکشاورزی سازمان امور اراضی کشور
مهدی تمدن رستگار – جهادکشاورزی سازمان امور اراضی کشور
ناهید حریری – دانشگاه تهران پردیس ابوریحان
مریم وراوی پور – دانشگاه تهران پردیس ابوریحان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات استفاده از پسابهای جنوب شهر تهران در آبیاری اراضی تحت کشت تره و پیازچه، آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار و سه تیمار شامل W 0 تیمار شاهد که از آب چاه جهت آبیاری استفاده شد، W1 پساب شهری ، W2 آب خالص یا آب چاه در جنوب شرقی شهر تهران و در مزرعه ای از توابع روستای قلعه نو انجام شد. نتایج نشان داد برگهای پیازچه بالاترین مقدار و ضریب انتقال عناصر Zn,Cr را در بین اغلب گیاهان مورد بررسی داشت مقادیر تجمع و ضرایب انتقال سایر عناصر و فلزات سنگین از خاک به برگهای پیازچه نسبتا بالا و چشمگیر بوده است برای اغلب عناصر ضرایب انتقال از خاک به برگهای پیازچه چندین برابر مقادیر استاندارد انتقال بود احتمالا اختلاط آب فاضلاب با چاه برای آبیاری پیازچه ممکن است مقادیرتجمع و انتقال فلزات سنگین را در حد استاندارد و تحمل بدن انسان کند در غیر این صورت مصرف پیازچه در سبزیچات خوردنی تا زمانی که با فاضلاب خالص ابیاری می شود مشکلات عدیده ای را در سلامت انسان ایجاد خواهد کرد.