سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهمن سلیمان زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذایی
ملیحه پیل تن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذایی
سیداحمد شهیدی یاساقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذایی

چکیده:

فلور میکروبی روده انسان به واسطه توانایی در هضم عناصر غذایی و تولید متابولیت های مفید نقش قابل توجهی در سلامتی انسان بازی می کند این فلور میکروبی نقش فعالی در سامانه دفاعی انسان به وسیله مقاوم سازی و محافظت علیه میکروارگانیسم های بیماری زا ایفا می کنند پری بیوتیک ها در ترکیبات غذایی غیرقابل هضمی هستند که ترکیبات سودمندی را برای فلور میکروبی روده و بطور ویژه بیفیدوباکترها فراهم می کنند این ترکیبات می توانند رشد گروه مفیدی از باکتریهای روده را سرعت بخشند اینولین نوعی پری بیوتیک است که محتوی فراکتان است از اثرات سودمند اینولین می توان به تاثیر برتحریک رشد بیفیدو باکتریهای دستگاه گوارش اشاره کرد. تمام انواع اینولین پری بیوتیک ها اثر تحریک کنندگی برروی رشد گونه های بیفیدوباکترها دارند و اثر آنها برروی دیگر فلور میکروبی کم است همچنین اینولین دارای اثرات مثبت برجذب کلسیم در انسان بوده و جذب و ته نشینی کلسیم را در استخوان و دندان افزایش می دهد.