مقاله اثرات پروتکل های حفاظت قلبی بر اینترلوکین ۱۰ و شاخص های قلبی تنفسی در زنان چاق مبتلا به سرطان سینه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۶۸ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: اثرات پروتکل های حفاظت قلبی بر اینترلوکین ۱۰ و شاخص های قلبی تنفسی در زنان چاق مبتلا به سرطان سینه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمادگی قلبی عروقی
مقاله سرطان
مقاله چاقی
مقاله التهاب
مقاله نبض اکسیژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی بیاتیانی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: دبیدی روشن ولی اله
جناب آقای / سرکار خانم: رودباری فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از این مطالعه تعیین اثرات پروتکل های حفاظت قلبی بر اینترلوکین ۱۰ (IL-10) و شاخص های قلبی تنفسی در زنان چاق مبتلا به سرطان سینه بود.
روش ها: در یک طرح نیمه تجربی، ۴۰ زن چاق مبتلا به سرطان سینه با وزن ۷۶±۹ کیلوگرم و توده چربی ۴۱٫۸±۴ درصد شرکت داشتند.آزمودنی ها به طور تصادفی به چهار گروه: کنترل، تمرین در آب، مکمل زنجبیل و گروه تمرین در آب+زنجبیل دسته بندی شدند. آزمودنی های گروه زنجبیل و گروه ترکیبی در طی ۶ هفته روزانه ۴ کپسول حاوی ۷۵۰ میلی گرم پودر زنجبیل دریافت کردند. برنامه تمرین در آب به مدت ۶ هفته با مدت و شدت پیش رونده از ۵۰ تا ۷۵ درصد ذخیره ضربان قلب اجرا شد. نمونه های خونی ناشتایی در دو مرحله قبل و پس از ۶ هفته مداخله های درمانی برای بررسی اینترلوکین ۱۰ جمع آوری شد.
یافته ها: آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که تمرین در آب به همراه مصرف مکمل زنجبیل باعث کاهش IL-10، نمایه توده بدن (BMI) و درصد چربی بدن و افزایش حداکثر نبض اکسیژن، حداکثر ضربان قلب، اوج اکسیژن مصرفی و درصد اشباع هموگلوبین در مقایسه با گروه کنترل شد. به علاوه، تفاوت معناداری در مقادیر IL-10 و سطح شاخص های قلبی عروقی بین گروه های تمرین و زنجبیل مشاهده نشد.
نتیجه گیری :به کارگیری روش های غیر دارویی باعث بهبود عملکرد قلبی تنفسی در مبتلایان به سرطان پستان خواهد شد.