سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا قندالی دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی فیزیولوژی گیاهی
رشید جامعی – گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه
سیاوش حسینی – گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

اشعه ماورا بنفش قسمتی از طیف نامرئی خورشیدی است که لایه اوزون موجوددر استراتوسفر بالای سطح زمین از رسیدن آن به سطح زمین جلوگیری می کند کاهش لایه اوزون منجر به افزایش تابش این اشعه به سطح زمین گردیده است و موجودات زنده بخصوص گیاهان را تحت تاثیر قرار داده است در مطالعه حاضر اثر باندهای مختلف اشعه ماورا بنفش روی بیومس سطح برگ، محتواهای قند، و پروتئین درگیاه شاهدانه مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج نشان داد که بیومس سطح برگ و محتوای پروتئین های اندامهای هوایی و ریشه تحت تیمار UV کاهش می یابد. کاهش محتوای پروتئین احتمالا با تخریب و یا کاهش سنتز پروتئین ها تحت تاثیر اشعهUV مرتبط می باشد.