سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن فرزانه – دانشجوی کارشناسی علوم باغبانی
مژگان قنبری – دانشجوی کارشناسی علوم باغبانی
شورانگیز جوانمردی – محقق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علیرضا افتخاریان جهرمی – عضو هیئت لعمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

مرحله جوانه زنی و استقرار گیاه چه از مراحل عمده در چرخه زندگی گیاهان است که تحت تاثیر عوامل محیطی مختلف قرار می گیرد پرایمینگ یکی از تکنیکهای بهبود بذر است که می تواند باعث افزایش درصد و سرعت جوانه زنی سبز شدن و افزایش دامنه جوانه زدن بذر ها شود این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر روی برخی از خصوصیات گیاه تربچه در مرحله جوانه زنی انجام شد تیمارهای آزمایشی شامل پرایمینگ با چهار سطح سالیسیلییک اسید ۰ ، ۱و ۲و ۳ میلی مولار بود آزمایش بصورت کاملا تصادفی با ۳ تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژیک دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد شیراز انجام گرفت پرایمینگ با سالیسیلیک اسید باعث بهبود سرعت و درصد جوانه زنی تربچه شد نتایج نشان داد که تاثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید برصفات درصد جوانه زنی سرعت و شاخص جوانه زنی و شاخص بنیه بذر معنی دار بود.