سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهشید اشراق نیای جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدحسین قطمیری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

پتروشیمی شیراز یکی از بزرگ ترین بخش های صنعتی و اقتصادی استان فارس است که در ۴۵ کیلومتری شمال شیراز و در مجاورت رودخانه کر واقع شده است. به منظور ارزیابی کیفیت آب رودخانه کر که تأمین کننده بخش مهمی از آب مورد استفاده ی کشاورزی، صنعتی و شرب می باشد، تعداد ۶ نمونه آب برداشت گردید. میزان آنیون ها و کاتیون ها و تیپ آب نمونه ها اندازه گیری شد، نتایج نمودارهای پایپر نشان داد تیپ آب بر اساس اولویت آنیونی، کلروره و بر اساس کاتیون غالب، سدیک می باشد. مقایسه داده ها با استاندارد جهانی آب آشامیدنی و آب های کشاورزی( فائو) نشان داد که هرچند مجاورت کارخانه پتروشیمی با آب رودخانه کر باعث افزایش غلظت برخی از آنیون ها، کاتیون ها و همچنین تأثیر بر افزایش مجموعه املاح آب، درجه شوری، سختی کل و … شده است اما این میزان افزایش، در حد مجاز می باشد و می توان به منظور مصارف کشاورزی و شرب از آن استفاده نمود.