سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فتح اله داوری دهکردی – سازمان آب و برق خوزستان
حمید بقایی –
عبدالحسین دلفی –
محمد کردانی –

چکیده:

آب ازاساسی ترین و مهمترین فاکتورهای توسعه پایدار و توشعه کشاورزی می باشد محدودیت منابع آب و اهمیت بهره وری درکشاورزی مدیریت و رویکردهای نوین درراستای مشارکت بهره برداران درطرح های عمرانی و ساماندهی فعالیت های آنان در قالب تشکلهای آب بران منابع آب را می طلبد با توجه به راندمان بسیار پایین آب در بخش کشاورزی و آبیاری ایجاد شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی گام بزرگی درجهت استفاده بهینه از آب درکشور است از انجایی که احداث شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی نیاز به منابع مالی فراوانی دارد بنابراین به منظور کمک به دولت درتامین منابع مالی و سرعت بخشیدن به احداث شبکه های مدرن علاوه براستفاده از بودجه های عمرانی مشارکت کشاورزان از طریق سیستم بانکی طی برنامه های توسعه کشور امری ضروری به نظر می رسد مشارکت های مردمی مهمترین وسیله برای تحقق سیاست ها و برنامه های مهم اقتصادی و اجتماعی کشور به حساب می آید مواد قانونی در برنامه های توسعه گامی دراین جهت است که هدف ازآن مشارکت مردمدرطرح های توسعه منابع آب به ویژه احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و نیز بهره برداری از پتانسیل مشارکتی کشاورزان دراجرا و بهره برداری و نگهداری ازاین طرح ها است .