سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نرجس کابلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
محمود میرزایی چلک – کارشناس کشاورزی

چکیده:

خشکسالی یکی از مخاطرات طبیعی است که گاهی بلای طبیعی و خطرناک محسوب می شود که معمولادرنتیجه کمبود بارش کمتر از حد استاندارد یا مورد انتظار پدید می اید خشکسالی پدیده ای طبیعی و تکرار شونده است و وقوع آن درهر اقلیمی متحمل می باشد و درطول دوران های مختلف اتفاق افتاده است و اثرات بالقوه اقتصادی اجتماعی زیست محیطی و روانی برجامعه دارد لیکن این اثرات درسالهای اخیر که رشد جمعیت و میزان مصرف آب افزایش داشته مشهودتر است رشد جمعیت به عنوان عاملی اصلی و محرک از جایگاه ویژه ای برخوردار میب اشد جمعیت جهان طی ۵۰ سال اخیر از ۲/۵ میلیارد به بیش از ۶ میلیارد نفر رسیده است و بطور میانگین پتانسیل سهم سرانه آب دراین مدت حدود ۵۸درصد کاهش پیدا کردها ست. درحال حاضر سالانه حدود ۳۰ میلیون نفر معادل یک کشور با جمعیت متوسط به جمعیت جهان اضافه می شود و طبعا این آمار نشانگر تقاضای جدید برای آب می باشد. از این رو شناسایی و بررسی اثرات و راهکارهای مقابله با خشکسالی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا بدین وسیله بتوان تا حد امکان از ضرر و زیانهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و جانی آن کاسته شود.