سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ملیحه خواجوی – کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده:

سازمان تجارت جهانی، نهادی برای تسهیل هر چه بیشتر تجارت کالاها و خدمات است. ساز و کار اجرایی اصلی آن،حذف موانع و تعرفه های تجاری بین کشورهای عضو است. کشورهایی که به عضویت این سازمان در می آیند بایدضوابطی را بپذیرند، و براساس آن، سیاستهای اقتصادی و تجاری خود را تنظیم نمایند. عضویت کشورمان در سازمان تجارت جهانی هنگامی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است که سبب تسریع فرایندتوسعه صنعتی کشور شود. برای حضور در بازارهای جهانی و گسترش آن لازم است تا مزیت های نسبی صادرات کشور مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور در این مقاله به بررسی آثار و جوانب الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی می-پردازیم. که البته باید قبلاً مجموعه شرایط و امکاناتی فراهم آید که از جمله مهمترین آنها میتوان به رشد مطلوب ظرفیت صادرات صنعتی، تحول نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری تجاری و لزوم هماهنگی سیاستهای پولی، مالی تجاری و ارزی کشور اشاره کرد.. بدین منظور، ابتدا دولت باید در کارآمدتر کردن فعالیت خود بکوشد و قسمت عمدهتلاش سیاستگذاران باید بر تسریع این فرایند متمرکز شود تا بتواند به آرمانهای جهادی دست یابد.