مقاله اثرات ورزش و تجویز مقادیر سوپرافیزیولوژیک ناندرولون دکانوییت بر سطح اپیوییدهای پلاسما در موش صحرایی: گزارش کوتاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: اثرات ورزش و تجویز مقادیر سوپرافیزیولوژیک ناندرولون دکانوییت بر سطح اپیوییدهای پلاسما در موش صحرایی: گزارش کوتاه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناندرولون
مقاله ورزش
مقاله بتا- اندورفین
مقاله مت- انکفالین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: پورخلیلی خلیل
جناب آقای / سرکار خانم: کسمتی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده صمد
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استروییدهای آنابولیک که توسط ورزشکاران جهت تقویت عضلات استفاده می شوند، بیان اپیوییدهای اندوژن را تغییر و باعث اختلالات رفتاری می شوند. فعالیت های ورزشی میزان اپیوییدهای اندوژن را افزایش می دهند. هدف از این پژوهش، بررسی اثر استفاده مزمن ناندرولون بر اوپیوییدهای سرم موش های ورزشکار می باشد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۴۰ سر موش صحرایی در دو گروه بدون حرکت ورزشی و ورزشکار قرار گرفتند. حیوانات هر گروه به دو زیر گروه کنترل (حلال) و دارو (ناندرولون۱۵ mg/kg) تقسیم شدند. در پایان سطح اوپیوییدهای سرم سنجیده شد.
یافته ها: شنای دو هفته ای باعث افزایش معنادار سطوح سرمی اوپیوییدهای بتا- اندورفین (۱۱۴±۵ ng/l در مقایسه با ۹۸±۵ در گروه کنترل، P=0.038) و مت- انکفالین (۱۵۵۶±۴۲ ng/l در مقایسه با ۱۴۷۵±۲۷ در گروه کنترل، P=0.25) گردید. ناندرولون میزان بتا- اندورفین (۸۴±۴ ng/l در مقایسه با ۱۱۴±۵، P=0.002) و مت- انکفالین ۱۳۷۸±۳۶ ng/l در مقایسه با ۱۵۵۶±۴۲، P=0.011) را در گروه ورزشکار کاهش داد؛ اما در حیوانات بدون حرکت ورزشی ناندرولون تاثیر قابل ملاحظه ای بر سطح اوپیوییدها نداشت.
نتیجه گیری: تجویز مزمن ناندرولون سطح افزایش یافته اپیوییدها به دنبال ورزش را کاهش می دهد. با توجه به نقش اوپیوییدها در کنترل رفتار، احتمال ایجاد تغییرات رفتاری به دنبال مصرف استروییدهای آنابولیک دور از انتظار نیست.