سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جهانگیر حمیدی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

شروع خستگی در طی ورز با شدت بالا، همراه با کاهش کلیکوژن عضله، غلظت گلوکز خون، از دست دادن آب بدن و زوال مهارت می باشد و مصرف مایع الکترولیت کربوهیدات ممکن است سبب جلوگیری از این مشکلات گردد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات نوشیدنی الکترولیت کربوهیدرات در آزمون مهارتهای خص فوتبال بوده است. در این مطالعه بیست و دو بازیکن فوتبال دانشگاهی داوطلب مرد شرکت کردند. بازیکنان در دو گروه جهت آزمایش قرار گرفتند، یک گروه با خوردن نوشیدنی الکترولیت کربوهیدرات (۷% کربوهیدرات، ۲۴ میلی مول در لیتر سدیم، ۱۲ میلی مول در لیتر کلرید، ۳ میلی مول در لیتر پتاسیم) و گروه دیگر با خوردن آب ساده در طول ۹۰ دقیقه در مسابقه فوتبال شرکت کردند. بازیکنان دارای سن، وزن، قد و حداکثر اکسیژن مصرفی مشابهی بودند. قبل از شروع مسابه و بلافاصله بعد از پایان پنج آزمون مهارت خاص فوتبال همراه، با وزن بدن و ضربان قلب اندازه گیری شد. نتایج نشان داد افرادی که در آزمایش الکترولیت کربوهیدرات مصرف کردند، پس از پایان مسابقه، وزن بدن کمتری از دست دادند ((۰٫۳)۶۷٫۶ در مقابل (۰٫۵) ۷۵٫۹ کیلوگرم، p<0.05)، و ضربان قلب کمتری یک دقیقه پس از بازی داشتند، ((۸±۱۰۵٫۲ در مقابل ۱۰±۱۱۳٫۱ ضربه، p<0.05) و در آزمون خاص در بیل، سریعتر بودند (۰٫۴±۱۲٫۹ در مقابل ۰٫۵±۱۳٫۶ ثانیه، p<0.05). در آزمون خاص شوت، در درجه بالاتری قرار گرفتند. (۴٫۸±۱۷٫۲ در مقابل مقایسه ۵٫۲±۱۵٫۱ ثانیه، p<0.05)، و در آزمون سرزدن نیز در مرتبه بالاتری (۱۷٫۲±۴٫۸ در مقابل مقایسه ۱۵٫۱±۵٫۲ , p<0.05) در مقایسه با افرادی که آب ساده مصرف کردند داشتند. اما تفاوت معنی داری در آزمون پاس با دیوار و کنترل توپ با بدن بین گروه مصرف کنندگان الکترولیت کربوهیدرات و آب ساده وجود نداشت. یافته اصلی این مطالعه نشان داد که مصرف محلول الکترولیت کربوهیدرات در مقایسه با مصرف آب ساده می تواند سبب بهبود عملکرد مهارتهای خاص فوتبال در میدان مسابقه شود. این امر نشان داد که بازیکن فوتبال در طول بازی برای جلوگری از زوال عملکرد در مهارت های خاص باید مایع الکترولیت کربوهیدرات مصرف کنند.