سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

مصیب پهلوانی – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
نظر دهمرده قلعه نو – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدیه دهباشی –

چکیده:

تأثیر آزاد سازی تجاری بر وضعیت آلودجگی محیط زیست در ایران، به یکی از چالش های پیش روی سیاستگذاران تبدیل شده است. تحولات زیست محیطی در سطح بین المللی از یک سو و گسترش فرآیندهای تخریب محیط زیست در داخل کشور مانند بسیاری از کشورها از سوی دیگر موجب شده است تا موضوع حفاظت از محیط زست بیش از گذشته در کانون توجه سیاست گذاران و تصمیم گیران قرار گیرد. در این مقاله بر اساس تکنیکهای اقتصاد سنجی مدرن پویا GMM بین نوسانات آزاد سازی مالی و تجاری و تولید گازهای آلاینده را مورد بررسی قرار خواهد گرفت. متغیرهای تحقیق، با مراجعه به داده های سری زمانی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و مراجعی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست گردآوری شده است. نوآوری این تحقیق استفاده از شاخص آلودگی (SO(2 استفاده از روش پویا و استفاده از روش ARCH به منظور نوسان گیری از متغیرهای آزاد سازی مالی و تجاری در مقاله می باشد.