سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه گله داری – دانش آموخته رشته مهندسی شیلات و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آز
منصوره گله داری –
منیره گله داری –
نجمه میگلی نژاد –

چکیده:

برخلاف رشد وآگاهی مردم و کشورها نسبت به اهمیت محیط های طبیعی بویژه تالاب ها هنوز درک واقعی از اهمیت کارکرد و اهمیت این زیستگاههای حیاتی ومتنوع بسیار پایین است.طی سالهای بعد از ۱۳۵۸ که اثرات ناشی از افزایش سطح آب دریای خزرزمینهای ساحلی را تحت تاثیر قرار داد به نظر برخی از کارشناسان دگرگونیهای مفیدی در وضعیت اکولوژیک وهیدرولوژیک مرداب در ارتباط با افزایش سطح آب دریای خزر پیشبینی می شد که در نتیجه طی سالهای متمادی تالاب انزلی را از عمق نسبتا بیشتری برخوردار خواهد ساخت یعنی با توجه به تغییرات نظم جریان آبهای ورودی به مرداب و اتصال آن به سوی آبهای دریایی تغییر ¸ هیدروگرافی تالاب انزلی و روند افزایش سطح آب دریا یافت که در نتیجه افزایش سطح آب دریای خزر باعث تغییراتی در اکوسیستم تالاب می شود و نتیجه آنکه آبزیانی که در آن محیط زندگی می کنند مدام تحت تاثیر تغییرات محیط قرار میگیرند و ممکن است شرایط محیطی آنجا با موجودات تالاب ناسازگار و آنها از آن اکوسیستم به مناطق دیکری بروند