مقاله اثرات ناپلئوس آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) غنی شده با ویتامین C و اسید چرب غیراشباع بر روی کارایی تولیدمثلی ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: اثرات ناپلئوس آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) غنی شده با ویتامین C و اسید چرب غیراشباع بر روی کارایی تولیدمثلی ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana)
مقاله دم شمشیری (Xiphophorus helleri)
مقاله ویتامینC
مقاله اسید چرب غیراشباع
مقاله تولید مثل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی آرمیتا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی ثابت سیدحامد
جناب آقای / سرکار خانم: کیهانی سیدحمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهیان زیتنی آب شیرین در مناطق مختلفی از جهان یافت می شوند و در صنعت آکواریوم مورد بهره برداری و تکثیر و پرورش قرار می گیرند. از میان منابع متعدد و متنوع غذای زنده، آرتمیا در آبزی پروری از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. دلیل این امر، ارزش غذایی بالا، قابلیت هضم زیاد، تنوع اندازه، روش تولید آسان و قدرت تحمل شوری های متنوع در این جانور است. در این راستا اثرات ناپلئوس آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) غنی شده با ویتامین C و اسید چرب غیراشباع بر روی کارایی تولیدمثلی ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri) بررسی گردید. بدین منظور ماهیان تحت تیمار های مختلف با غذای زنده غنی شده تغذیه شدند. مطابق با نتایج، تیمار تغذیه شده با آرتمیای بالغ زنده و غنی شده با روغن ماهی و ۰٫۵ گرم اسید اسکوربیک با ارائه نوزادانی با میانگین وزن اولیه ۳۲٫۹ و وزن نهایی ۲۴۴۸ و میانگین بازماندگی ۹۳٫۵% دارای بالاترین بازدهی در مقایسه با سایر تیمارها بود. بیشترین تعداد نوزادان به ازای هر مولد مربوط به ماهیان تغذیه شده با غذای کنسانتره به همراه آرتمیا بالغ زنده با ۱۱۶ نوزاد بود. بیشترین میزان وزن اولیه نوزادان مربوط به تیمار شاهد بود که با تیمار آرتمیای بالغ اختلاف معنی داری نداشت. بیشترین میزان نسبت جنسی نوزادان مربوط به ماهیان تغذیه شده با غذای کنسانتره به همراه آرتمیای بالغ زنده می باشد که در این گونه ماهیان بسیار حائز اهمیت است.