سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سعید رضایی زارچی – دانشگاه پیام نور یزد
سمیه راد – دانشگاه پیام نور تهران
مسعود نگهداری –
غلامرضا مظاهری –

چکیده:

با استفاده ازنانوتکنولوژی امیدهایی برای استفاده از نانوذرات فلزی چون اکسید آهن درکاربردهای صنعتی عکسبرداری پزشکی تشخیص بیماری ها انتقال دارو درمان سرطان ژن تراپی و موارد دیگر به سرعت درحال گسترش و پیشرفت است با توجه به قدرت نفوذ نانوذرات آهن از غشا سلول های خونی و با توجه به تجمع این ذرات پس از ورود به بدن دربافت های نظیر کبد بسیاری محققان معتقدند که اندازه کوچک نانوذرات آهن همانگونه که سبب ایجاد خواص مهم و مفید درصنایع میگردد میتواند موجب به خطر انداختن سلامتی انسان ها شود دراین مطالعه نانوذرات اکسید آهن با دوزهای ۲۵و۵۰ و ۱۰۰و۲۰۰ میل یگرم برکیلوگرم وزن موش صحرایی که در۱ میلی لیتر آب مقطر حل شده بود به مدت ۲۱ روز بصورت دهانی به پنجاه موش نر که درپنج گروه ده تایی قرار داده شده بودند خورانده شد یک گروه به عنوان گروه کنترل درنظر گرفته شد که روزانه همزمان با گروه های آزمایشی یک میلی لیتر آب مقطر دریافت می کرد بعداز این مدت از موشهای صحرایی خونگیری به عمل آمد که بخشی از این نمونه خونی جهت اندازه گیری تعدادی از فاکتورهای خونی و بخش دوم از جداکردن سرم آن جهت اندازه گیری میزان آ«زیم های ذکر شده استفاده گردید و انعفاد خون نیز انجام گرفت نتایج بدست آمده نشان دهنده تغییرات معنی دار دربرخی از فاکتورهای خونی نظیر گلبولهای سفید و پلاکت ه بوده و درآنزیم های مورد بحث نیز تغییرات معنی داری مشاهده گردید.