سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد اسماعیلی – دانشکده فنی دانشگاه مازندران بابل – ایران
عبدالرضا شیخ الاسلامی – دانشکده فنی دانشگاه مازندران بابل – ایران
محمداسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی اصفهان – ایران

چکیده:

استفاده از جبران کننده های توان راکتیو یکی از بهترین راهکارها برای فائق آمدن بر محدودیتها و مشکلات مو جود شبکه برق است . خازن بعلت سادگی و هزینه کم از متداولترین ادوات جبران کننده توان راکتیو است، که عموماً برای جبران توان راکتیو شبکه توزیع و بهبود ضریب توان بارهای صنعتی استفاده می گردد . اهمیت مفهوم کیفیت توان، همچنین افزایش آلودگی هارمونیکی شبکه و افزایش حساسیت بارهای شبکه، نصب خازن را با چالشهای جدیدی روبرو نموده است . برای مثال کلیدزنی خازن باعث بروز اغتشاشاتی در شبکه می گردد . همچنین نصب خازن در یک نقطه میواند باعث تقو یت برخی هارمونیکهای موجود در آن نقطه گردد . در این مقاله دو موضوع فوق یعنی تقویت هارمونیکها توسط خازن و اغتشاشات ایجاد شده در لحظه کلیدزنی خازن بررسی میشود و در ادامه روشهایی برای کاهش اثرات نامطلوب خازن ارائه می گردد . کلیه مباحث مطرح شده توسط نرم افزار Simulink® شبیه سازی شده که نتایج حا صل از این شبیه سازی ها لزوم توجه به تأثیرات خازن بر کیفیت توان شبکه و همچنین کارایی روشهای کاهش این تأثیرات را بخوبی نشان می دهد .