سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شاهین آتش بند – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
شهام آتش بند – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

چکیده:

مقاله فوق نتایج حاصل از نمونه های ساخته شده با سیمان تیپ ۱ فارس نو به ازای درصد های مختلف میکروسیلیس و نمونه های شاهد می باشد که برای تعیین زمان گیرش و تغییرات آن از روش استاندارد ۸۲-ASTM C191و برای تعیین مقاومت فشاری از روشASTM C109-90و نمونههای مکعبی۵×۵استفاده شده است. در این تحقیق تاثیر میکروسیلیس بر روی سیمان تیپ ۱ مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که افزایش میکروسیلیس می تواند زمان گیرش این نوع سیمان را کاهش دهد. همچنین درصد های مختلف میکروسیلیس بر روی مقاومت این نوع سیمان در دو حالت استفاده و عدم استفاده فوق روان کننده، نشان از بهبود مقاومت دارد